FEDERAȚIA ROMÂNA DE AUTOMOBILISM SPORTIV (F.R.A.S.), este singura structură sportivă de interes național, specializată pentru automobilismul sportive.

 FEDERAȚIA ROMÂNA DE AUTOMOBILISM SPORTIV “elaborează sistemul de legitimare, examinare și licenţiere a arbitrilor de automobilism, sistem princare persoanele fizice dobândesc dreptul legal de a arbitra sau oficia în competiţiile automobilistice desfăşurate pe teritoriul României și de a face parte din Corpul naţional al arbitrilor de automobilism.

Consiliul Federal al FRAS coordonează activitatea arbitrilor potrivit regulamentului de organizare și funcţionare a Comisiei Centrale de Arbitri, autorizează înfiinţarea Colegiilor Judeţene sau Regionale de Arbitri, evaluează activitatea acestora, autorizează și evaluează oficialii, comisarii sportivi, directorii sportivi, oficialii responsabili cu securitatea competiţiilor comisarii tehnici, cronometrorii și toate celelalte categorii de personal specific activităţii automobilistice, organizează în colaborare cu CCA și Colegiile judeţene cursuri de formare și perfecţionare la nivel naţional, examinează, promovează sau retrogradează, deleagă, selecţionează sau premiază arbitrii, asigura acestora cai de apărare împotriva deciziilor prin care au fost nedreptăţiţi.

Consiliul Federal numeşte Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitri pe baza nominalizărilor făcute de Colegiile Judeţene prin vot. Preşedintele Comisiei Centrale de Arbitri poate fi revocat numai prin majoritatea de şase din totalul de nouă membri ai Consiliul Federal.

Consiliul Federal validează componenta Comisiei Centrale de Arbitri propusă de Preşedintele acesteia pe baza consultării cu Colegiile Judeţene, sau prin vot, în conformitate cu procedurile specifice ale regulamentului CCA;” (Extras din Statutul FRAS)

Activitatea arbitrilor F.R.A.S. este Coordonată de Comisia Centrală de Arbitri (CCA).

Arbitrii F.R.A.S. sunt organizați în colegii județene / municipale. În anul 2019 funcționeaza 17 colegii de arbitri:

Argeş Harghita
Arad Iaşi
Bucureşti Maramureş
Braşov Mures
Botoşani Sibiu
Cluj Timiş
Caraş-Severin Tulcea (Dobrogea)
Covasna Braila
Gorj  

 

In competitiile Sportive Arbitrii sunt impartiti in urmatoarele clase:

Comanda și Controlul Competiției

Gestionarea Competitiei

Delegati

Alții

Comisar Sportiv

Director Sportiv

Șeful Securitatii

Secretarul Șef

Sef centru de calcul

Șeful de probă

Observator CCA

Arbitri

Șeful Verificarilor Tehnice

Cronometrorul Șef

Arbitru-Pompier

 

Delegat Securitate

Delegat Tehnic

Judecatori de fapte

Observator

Relații cu Concurentii

Go to top
2018- 2020 Dynamic. Toate drepturile rezervate.